Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
Цоцорковият род от Панагюрище

Основоположник на рода АТАНАС роден около 1771 г. в Панагюрище СТОЯН АТАНАСОВ БОЯДЖИ (ЦОЦО) роден около 1806 г. в Панагюрище.  Цоцо има четирима сина: 1 АТАНАС, 2 СТОЙКО, 3 ВАСИЛ и 4 ВЕЛКО1 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

1 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ има синове: 11 СТОЙКО, 12 СЪБО и 13 ДИМИТЪР. Вторият син Събо не е оставил потомци.

 
11 СТОЙКО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ

11 СТОЙКО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ е роден 1873 г„ починал 1957 г.. Той се жени за СТОЙНА (ТОТА) ЛУКОВА ДЖАМБАЗОВА. Имат пет деца: първородният 111 АТАНАС е починал млад, 112 ПЕНКА, 113 ДИМИТЪР, 114 ЛУКА и дъщеря 114 МАРИЯ. Стойна и Стойко Цоцоркови отглеждат и двете деца ДИМИТЪР (116) и СТОЙНА (117) на починалата сестра на Стойна (Тота) Цоцоркова — Ана. Стойко Цоцорков заедно със сина си ДИМИТЪР пускат първата в Панагюрище инсталация за петмез (сладък гъст сироп от преработка на захарна тръстика или захарно цвекло), както и е поддържал пътническа линия с файтони между Панагюрище и Пазарджик и между Панагюрище и Кавала - Гърция.

 
112 ПЕНКА СТОЙКОВА ВАКАРЕЛОВА

112 ПЕНКА СТОЙКОВА ВАКАРЕЛОВА (по баща ЦОЦОРКОВА) е родена в София на 16.09.1901г. Съпруга на АНГЕЛ ВАКАРЕЛОВ от София.

Продължение...
 
113 ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

113 ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

113 ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е син на СТОЙКО ЦОЦОРКОВ и внук на Атанас Цоцорков, брат на десятника от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Роден е в Панагюрище на 4.12.1904 г. Починал на 28.09.2000 г. Баща му е монтирал първата инсталация за производство на петмез в града - сладък гъст захарен сироп от преработката на захарна тръстика или захарно цвекло. Поддържал е и пътническа линия с файтони от Пазарджик до Панагюрище. Майка му Стойна Стоянова Цоцоркова е от Рода Джамбазови. Той има две сестри - Пенка и Мария, и брат Лука. Сестрите му се запознават с ергени от София и по-късно се омъжват там. Първият дипломиран кинооператор в града, основоположник на киното в читалище "Виделина" през 1929 г. Това събитие е съпътствано с построяването на читалищната сграда. Димитър Цоцорков започва редовни кинопрожекции и така поставя началото на читалищното кино в града. Той е признат за цялостната си дейност за доайена на техническия прогрес в планинското градче. Необходима е била много вяра, за да се превъзмогне консерватизмът и да се привлекат към магията на киното боязливите, недоверчивите и непросветените.

Продължение...
 
1131 СВЕТОМИР ДИМИТРОВ

1131 СВЕТОМИР ДИМИТРОВ (Светомир Димитров Цоцорков). Роден е на 20.01.1941 г. в Панагюрище. Син на ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ и ТОТКА ПУПЕКОВА. Завършва с отличие Панагюрската гимназия „Нешо Бончев". Неговият музикален талант проличава като участник в духовата музика и джазформацията към училището. Тромпетът е любимият му инструмент, но умее да свири и на вибрафон, тромбон, флигорна и пан-флейта. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", ала посвещава живота си на музиката.

Продължение...
 
11311 ДИМИТЪР СВЕТОМИРОВ ДИМИТРОВ

11311 ДИМИТЪР СВЕТОМИРОВ ДИМИТРОВ (Цоцорков), син на СВЕТОМИР ДИМИТРОВ Роден е на 18.07.1975 г в гр. София. Има висше образование в СУ „Св. Климент Охридски", Юридически факултет и има специалност „Международни отношения". Има собствена фирма за строителство и проектиране. Семеен, с дъщеря.

Продължение...
 
1132 Д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ

1132 Д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ е роден в гр. Панагюрище на 16 октомври 1945 г. Неговият баща ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е основател на читалищното кино и пионер на техническия прогрес в града. Негов прадядо по майчина линия е Стоян Пупеков - един от героите на Априлската епопея през 1876 г. Майка му ТОТКА ПУПЕКОВА е учителка и една от най-изявените актриси на панагюрското читалище „Виделина".

Лъчезар Цоцорков завършва средно образование в СПУ „Нешо Бончев" в родния си град през 1964 г. През 1971 г. завършва висше инженерно образование във ВМЕИ - гр. София, специалност "Минни машини". Има специализации по английски език, специализира маркетинг в Австрия и Япония, а през 1994 г. специализира мениджмънт в Българо-американския център по мениджмънт в София. През 1997 г. излиза неговата книга „Основи на фирмената култура" и е зачислен на свободна докторантура към МГУ „Свети Иван Рилски" - София.

Продължение...
 
11321 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЦОЦОРКОВ

11321 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЦОЦОРКОВ е син на д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ и на АТАНАСКА ЦОЦОРКОВА, и внук на ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ Роден е в Панагюрище на 26.08.1975 г. Учи в Математическа гимназия и завършва през 1994 г. Английска езикова гимназия в гр. Пазарджик. От 1994 г. до 1998 г. учи в Американския международен университет Р и ч м ъ н д в Лондоан и получава бакалавърска степепен по икономика и финанси, и бакалавърска степен по компютърни науки. От 1998 г. до 2000 г. учи в университета Уестминстър и получава магистърска научна степен по информационен мениджмънт и финанси. През 2005 г. завършва курс по генерален мениджмънт в „Европейски мениджмънт център" и Австрийска WIFI програма за обмяна на опит. От 2005 г. до 2006 г. завършва курс по глробален мениджмънт и лидерство в Института за следдипломна квалификация към УНСС - София.

Продължение...
 
1133 Инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ

1133 Инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ е роден в Панагюрище на 22.05.1947 г. Син на ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ и ТОТКА ТОМЕВА ПУПЕКОВА. Завършва средно образование в СПУ „Нешо Бончев". През 1976 г. се дипломира в Минно-геоложки институт - София, като минен инженер - специалност „Открита разработка на полезни изкопаеми". След завършването на висшето си образование работа в МОК „Медет" - гр. Панагюрище до 1984 година. Същата година започва работа в МДЗ „Балша" в системата на ДСО „Инжстрой" - София, където работи до 1994 г., след което създава фирма "Бултех" с предмет на дейност „Проучване, проектиране, инженеринг, производство и търговия с минерални суровини и строителни материали", и до този момент е неин управител.

Продължение...
 
114 ЛУКА СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

114 ЛУКА СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЙКО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и внук на АТАНАС ЦОЦОРКОВ. Роден на 05.02.1908 г. в Панагюрище, завършва средно образование в Пазарджик през 1927 г. През 1934 г. взема изпит за бирници и получава свидетелство, което му дава право да работи като държавен данъчен служител. От 1937 г. до 1939 г. работи в ОбС гр. Бургас и гр. Сливен. След това се връща в родния си град и работи като старши счетоводител в Околийския финансов отдел. От 1955 г. постъпва на работа в ГТП „Градска търговия" като ръководител на Планов отдел, където се пенсионира през 1966 г. В периода от 9.03.1943 до 18.01.1944 г. е командир на батарея в Артилерийски полк на Седма дивизия и участва във Втората световна война. Като командир на рота проявява родолюбие, смелост и героизъм на фронта, за което е удостоен с орден. На 14.09.1947 г. се жени за ЛУШКА ИЛИЕВА МИХЛЮЗОВА. Имат две дъщери - ТОТКА и ЕКАТЕРИНА, четирима внука и пет правнука. Лука Цоцорков умира на 30.11.1991 г.

Продължение...
 
115 МАРИЯ СТОЙКОВА ЦОЦОРКОВА

115 МАРИЯ СТОЙКОВА ЦОЦОРКОВА, по мъж Стойнина. Съпругът й е ЛУКА ДЕЛЧЕВ СТОЙНИН от София. Имат дъщеря ВАЛЕНТИНА ЛУКОВА ДЕЛЧЕВА, родена на 15.01.1945 г. в гр. София и починала на 21.07.2006 г. Нейният съпруг Камен Любенов Каменов е роден в гр. Дунавци на 31.05.1943 г., починал на 9.01.2010 г. ДЕЛЧО ЛУКОВ ДЕЛЧЕВ е роден на 29.04.1936 г. и починал на 13.10.1997 г. Син на МАРИЯ СТОЙКОВА СТОЙНИНА и ЛУКА ДЕЛЧЕВ СТОЙНИН. Съпругата му Маргарита Георгиева Делчева живее в Германия. Дъщеря им Лариса Делчева Делчева - Шорийс също живее в Германия и има син Марвин Клаус Шорийс.

Продължение...
 
13 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ

13 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ е син на 1 АТАНАС СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ и внук на ЦОЦО. Има седем деца: дъщеря 131 ПЕНКА, син 132 АТАНАС, син 133 ПАВЕЛ, дъщеря 134 ТОТА, дъщеря 135 РАЙНА, син 136 СТЕФАН и син 137 ВАСИЛ.

Продължение...
 
2 ДЕСЯТНИКЪТ хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ

2. ДЕСЯТНИКЪТ хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ има шест деца: 22 АТАНАС, 23 СТОЯН, 24СИМОН, 25 ПАВЕЛ, 26 ИВАН и 27 ПЕТКА.

След неуспеха на Старозагорското въстание през 1875 г. Гюргевският революционен комитет взима решение за ново въстание през пролетта на 1876 г. За тази цел страната е разделена на революционни окръзи: I - Търновски, II - Сливенски, III - Врачански, IV - Пловдивски и V - Софийски. Определени са главните апостоли и техните помощници. В IV революционен окръг за главен апостол е определен Панайот Волов с помощник Георги Бенковски. През месец февруари 1876 г. в Панагюрище пристига Георги Бенковски. В този момент селището е едно от добре развитите в икономическо отношение, а хората са обхванати от свободолюбив дух. Все още се пази спомена за посещенията на Апостола на свободата Васил Левски и членовете на създадения от него комитет са готови за борба. На 7 февруари в табакханата на Симеон х. Кирилов революционният комитет е възстановен под името Приготовителен комитет и започва подготовка за бъдещо въстание. Действията по подготовката в Панагюрище вървят усилено и затова градът се превръща в център на революционния окръг. Приготовителният комитет организира военната структура на революционната организация. Предполага се, че въстаниците ще бъдат около 1000 човека и Павел Бобеков - главен учител в Мъжкото училище и един от най-уважавани-те панагюрци, е избран за хилядник. В „Записки от живота ми" Найден Дринов - член на комитета - си спомня: „Работата на комитета панагюрски вървеше бързо и в малко време се наредиха чети със стотници, десетници както в града, така и в селата. Усилено се събираха пари и се закупуваха оръжия. Всекидневно отбрани и верни момчетии излизаха на обучение и нишанеха със своите пушки по кърищата... "

Продължение...
 
22 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

22 АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е роден през 1868 г. Син на десятннка от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Едва 8-годишен става свидетел на славните и кървави дни на Април 1876-а година. И през целия си живот живее със спомените за героизма на своя баща, за подвига на панагюрци и ги предава на своите деца.

Продължение...
 
221 СТОЙКА АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА

221 СТОЙКА АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА /по мъж Паланкалиева/ е най-голямата дъщеря на АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ и внучка на хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ. Родена е през 1900 г. в Панагюрище. Омъжена за ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ ПАЛАНКАЛИЕВ - папукчия от Панагюрище. Има три деца -ГЕОРГИ - починал много малък, МИНКА и АТАНАС. Стойка Цоцоркова умира през 1990 г.

Продължение...
 
222 МАНА АТАНАСОВА КАРАКАШЕВА

222 МАНА АТАНАСОВА КАРАКАШЕВА /по баща Цоцоркова/, втората по големина дъщеря на Атанас Цоцорков и внучка на хаджи Стойко Цоцорков. Родена през 1904 г. Завършва класното училище в Панагюрище. Жени се за Димитър Петров Каракашев - търговец, родом от Панагюрище и живущ в София. Мана Каракашева умира през 1985 г. в Панагюрище.

Продължение...
 
223 ПАНА АТАНАСОВА КОПРИВШКА

223 ПАНА АТАНАСОВА КОПРИВШКА, по мъж Копрившка, е родена на 15.09.1906 г. в гр. Панагюрище. Тя е третата по ред дъщеря от петте деца на АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ и внучка на хаджи Стойко Цоцорков. Омъжена е за Никола Иванов Копрившки, също родом от гр. Панагюрище. Живяли са в гр. София, където съпругът й има ресторант в Търговски дом на ул. „Алабин". Поради местоположението на ресторанта - срещу Съдебната палата, там са се хранили съдиите и прокурорите от Съдебната палата, както и адвокатите от канторите, намиращи се в Търговския дом. Първа братовчедка на съпруга й е прочутата оперна певица Елена Николай. През 1937 г., след смъртта на съпруга си, Пана поема управлението на ресторанта до установяването на народната власт. Умира през 1996 г. на 90-годишна възраст. От брака си с Никола има две дъщери -ПАРАШКЕВА и АТАНАСКА.

Продължение...
 
224 ДОИЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ

224 ДОИЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ, син на АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ и внук на десятника от Априлското въстание Хаджи Стойко Цоцорков. Роден е на 23.08.1908 г. в Панагюрище. Завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" през 1934 г. Работи като съдия в София, Горна Джумая /дн. Благоевград/, Сливен, Велико Търново, Цариброд /сега в Сърбия/, Перник, Панагюрище, Пловдив. Един от най-добрите цивилисти - специалист по гражданско право в България. От 1946 г. е адвокат в Панагюрище. Съхранява юридическа безпристрастност в преходни и съдбоносни за страната ни години. През 1941 г. се жени за Цветанка Кръстева Цоцоркова има двама сина : АТАНАС и БОРИСЛАВ. Умира на 21.01.1978 г.

Продължение...
 
2241 АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ - ЦОЦОРКОВ

2241 АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ - ЦОЦОРКОВ е роден на 6.10.1942 г. в София. Син на ДОЙЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и правнук на десятника от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Завършва Софийския университет - специалност „История", специализира Археология. Работи като редактор във вестник „Оборище" и уредник в музея. От 1972 до 1990 г. е  директор на Исторически музей - Панагюрище, едновременно с това от 1977 до 1982 г. е Председател на Общинския съвет за култура. През 1991 - 1993 г. е началник отдел „Култура" към Общинска администрация. Автор е на статии и монографии, по-значими от които са: „В търсене на истината за 20 априлий в Панагюрище", „Бенковски -Бобеков, кофликти и единодействие", „Участие на панагюрските занаятчии в Априлското въстание" и др. Съставител е на албума „Панагюрище", София-прес, 1983 г. Съвместно с Боян Ангелов са съставители на албума „Панагюрище, 1998 г., с д-р Георги Китов на албума „Панагюрското златно съкровище", с колектив на представителния албум „Април 1876 - въстанала България", Пловдив, 2006 г. и отново в колектив е съавтор на „Панагюрска енциклопедия", София, 2007 г. Автор е на сценариите за филмите: „Оборище - Първо българско велико", „Век признателност", „Русите идат, Христос возкресе" и др. Получил е държавни отличия, включително почетни грамоти от Чехословашкия културно-информационен център в София, Параходство „Български морски флот" и др. Един от инициаторите за създаване на фондация „Оборище", на която е председател (1997-2001); на Сдружението на възрожденските градове, на което е секретар (1998-2001); на Издателска къща „Оборище", чийто управител е от 1993 до 1996 г. Женен за Дочка Николова Атанасова. Има две дъщери - ЦВЕТА и ИРИНА.

Продължение...
 
2242 Д-р БОРИСЛАВ ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ

2242 Д-р БОРИСЛАВ ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ е син ДОЙЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и правнук на Хаджи Стойко Цоцорков. Роден е на 7.02.1947 г. в Панагюрище. Завършва Висшия медицински институт в София. Придобива специалностите „Вътрешни болести" и „Кардиология". Специализира в Париж. Работи като лекар-орди-натор, а от 1984 г. до пенсионирането си през 2010 г.но отделение на МБАЛ „Събо Николов". Внедрява съвременни дейности и терапевтични стратегии в лечението на вътрешн е завеждащ-началник на Вътрешите и сърдечно-съдовите заболявания. Изгражда интензивен и диагностичен сектор в отделението. Женен за АНЕТА АТАНАСОВА. Имат две деца АНЕТА и ДОЙЧИН.

Продължение...
 
22421 ДОЙЧИН БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ

22421 ДОЙЧИН БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ е роден на 3.02.1973 г. в гр. София. През 1992 г. завършва с отличие езикова гимназия „Бертолт Брехт" - гр. Пазарджик, където изучава английски (като първи западен език), немски и руски език. През 1997 г. завършва семестриално „Право" в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" със специализация „Правораздаване" и след 'полагане на държавни изпити се дипломира като магистър по право през май 1998 г.

Продължение...
 
225 МАРИЯ АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА

225 МАРИЯ АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА /Димитрова/ - дъщеря на АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ. Родена на 2.06.1915 г. в гр. Панагюрище, починала на 16.10.2010 г. Навършила 95 годишна възраст с ясен интелект, с бодър дух, с превъзходно чувство на хумор и запазена младежка енергичност. Потомка на заточеник от Априлското въстание - хаджи Стойко Цоцорков, самата тя е огнена личност, силна, волева, непримирима към пошлостта и неправдата. Истинска българка - патриот по душа и по ген. Неин съпруг е ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ, роден на 8.03.1906 година в гр. Първомай. Произхожда от виден математически род, един от петимата българи, първи изкачили Мон Блан през 30-те години на 20-ти век и получил специална /сребърна/ значка за това от Френското алпинистко дружество. Имат и две дъщери - Саня и Лилия.

Продължение...
 
23 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

23 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е син на десятника от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Роден в гр. Панагюрище на 06.01.1872 г. Завършва основно образование в родния си град. Занимавал се е със земеделие и скотовъдство в село Абдуларе /сега с. Априлци/. След това е търгувал с тютюневи изделия, като е снабдявал гр. Панагюрище и околията с цигари. След преустановяване на търговската дейност отново се завръща към земеделието в гр. Панагюрище.

Продължение...
 
232 СТОЙКО СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ

232 СТОЙКО СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЯН ЦОЦОРКОВ и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден в гр. Панагюрище на 20.11.1934 г. През 1953 год. завършва Панагюрската гимназия, след което започва работа в „Строй район" гр. Панагюрище. През 1968 год. завършва механотехникум „К. Цоловски" - гр. Пловдив, специалност „Технология на машиностроенето". От 1964 год. работи в МОК „Медет", като машинен шлосер в обогатителна фабрика „Медет". На 12.12.1965 г. се жени за Стоянка Петрова Цоцоркова.

Продължение...
 
2321 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

2321 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЙКО ЦОЦОРКОВ и правнук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден е в гр. Панагюрище на 6.03.1971 г. Завършва през 1990 г. Техникум по минна промишленост „Иван Манев" - rp. Панагюрище, специалност -„Минна електромеханика". През 1990 г. започва работа в МОК „Медет" гр. Панагюрище в Електроремонтен цех. През 1992 г. отбива военната си служба. Завършва висшето си образование в МГУ „Св. Иван Рилски" през 1998 г., специалност „Електрификация на производството". По време на следването специализира „Управление на фирма" в МЕУ „Св. Иван Рилски".

Продължение...
 
24 СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

24 СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ - десятник от Априлското въстание. Роден през 1876 г. и живял в Панагюрище. Занимавал се е с търговия. Женен за РАДА СЛАВОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Длъгнекова/ и имат пет деца: СТОЙКА, АНА, САВА, СТОЯН, СТОЙКО. Симеон Цоцорков е починал през м. октомври 1942 г.

 
243 СТОЙКА СИМЕОНОВА ТОШЕВА

243 СТОЙКА СИМЕОНОВА ТОШЕВА /по баща Цоцоркова/ -най-голямата дъщеря на Симеон Цоцорков. Родена на 20.03.1913 г. Омъжена за НИКОЛАЙ ТОШЕВ от София. Работила в разсадник за цветя. Има 2 дъщери - Людмила и Иванка. ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА ЕЛ ГАНИМИ /по баща Тошева/, дъщеря на Стойка Тошева и внучка на Симеон Цоцорков. Родена е на 26.10.1943 г. Завършила Средно училище за рехабилитатори. Работила като лаборант. Омъжена за ГАНИМ ЕЛ ГАНИМИ от Ирак - секретар в посолството на Ирак в България. Имат две деца - дъщеря Жанет и син Енис.

Продължение...
 
245 АНА СИМЕОНОВА СКАЧКОВА

245 АНА СИМЕОНОВА СКАЧКОВА /по баща Цоцоркова/, дъщеря на Симеон Цоцорков и внучка на хаджи Стойко Цоцорков. Родена през 1915 г. Работила в ДИП „Тодор Каблешков". През 1936 г. се омъжва за АТАНАС ПЕТКОВ СКАЧКОВ, роден през 1913 г. работил като бръснар, починал през 1962 г. Имат три деца - ТОТА, РАДА и ПЕТКО.

Продължение...
 
244 САВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА

244 САВА СИМЕОНОВА ОГОРЕЛКОВА /по баща Цоцоркова/. Родена е на 27.11.1917 г. Работила е като домакин на ресторант в София. Омъжена за ТОДОР ОГОРЕЛКОВ - военен. Имат двама сина - СТОЯН и СИМЕОН. Сава Огорелкова умира на 21.03.2003 г.

Продължение...
 
241 СТОЙКО СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ

 

241 СТОЙКО СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ, син на СИМЕОН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, е роден на 14.02.1925 г. в Панагюрище. Завършва средно образование в родния си град. Работи като служител в Топливо, както и в Булгарплод като началник отдел Транспорт, където се пенсионира. На 22.12.1952 г. се жени за ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ДОБРЕВА. Имат две дъщери: РАДКА и МАРИЯ. Умира на 19.10.2004 г.

Продължение...
 
242 СТОЯН СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ

242 СТОЯН СИМЕОНОВ ЦОЦОРКОВ, син на Симеон Цо-цорков и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден на 2.02.1923 г., работил е в Тухларната фабрика като майстор-тухлар. През 1948 г. се жени за МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦОЦОРКОВА /по баща Костова/, родена през м. януари 1925 г., завършила Стопанска гимназия и работила в ДИП „Тодор Каблешков" - Панагюрище. Починала на 14.10.1983 г. Имат две дъщери: ЦЕЦА и РАДКА. Стоян Симеонов Цоцорков умира на 6.11.1997 г.

Продължение...
 
25 ПАВЕЛ СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

25 ПАВЕЛ СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ - десятник от Априлското въстание. Бил е търговец и земеделец. Женен за КУНА ЦОЦОРКОВА и имат шест деца: 251 СТОЙКО, 252 ТОТА, 253 АТАНАС, 254 ДОНА, 255 СТОЯН и 256 АНКА.

Продължение...
 
255 СТОЯН ПАВЛОВ ЦОЦОРКОВ

255 СТОЯН ПАВЛОВ ЦОЦОРКОВ, син на ПАВЕЛ СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ и внук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден в гр. Панагюрище на 12.05.1925 г. Работил в Хлебозавод - Панагюрище. Женен за ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЦОЦОРКОВА - родена в гр. Панагюрище на 25.08.1932г., работила в ДИП „Тодор Каблешков" и ХФ „Оборище" като шивачка, починала през 1992 г. Имат две деца КУНКА и ПАВЕЛ. Стоян Павлов Цоцорков умира на 27.10.2003 г.

Продължение...
 
2552 ПАВЕЛ СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ

2552 ПАВЕЛ СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ е син на СТОЯН ПАВЛОВ ЦОЦОРКОВ и правнук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден е в Панагюрище на 13.07.1963 г. Има завършено средно специално образование в ТМП „Иван Манев" - Панагюрище. Първоначално работи в МОК „Медет" като шофьор.

Продължение...
 
26 ИВАН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

26 ИВАН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е най-малкият син на поборника от Априлското въстание хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ. Роден е на 20.08.1887 г. в Панагюрище. Има основно образование. В детството си е боледувал и е останал със силно намален слух. Като млад се е занимавал предимно с търговия, а по-късно с фурнаджийст-во, тухларство, отглеждане на захарно цвекло, производство на петмез и др.

Продължение...
 
27 ПЕТКА СТОЙКОВА ВЪЛНЕВА

27 ПЕТКА СТОЙКОВА ВЪЛНЕВА /по баща Цоцоркова/ е последното дете на десятника от Априлското въстание хаджи СТОЙКО ЦОЦОРКОВ. Омъжва се за НЕЙКО КРЪСТЕВ ВЪЛНЕВ. Имат три деца: КРЪСТЬО, НОНА и СТОЙКА.

Продължение...
 
3 ВАСИЛ СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ

3 ВАСИЛ СТОЯНОВ ЦОЦОРКОВ е третият син на дядо ЦОЦО/СТОЯН АТАНАСОВ - БОЯДЖИ/и брат на Атанас, хаджи Стойко и Велко.

Продължение...
 
4 ВЕЛКО

4 ВЕЛКО е четвъртият син на ЦОЦО, той има син 41 ВАСИЛ и дъщеря 42 СТОЯНА.

Продължение...
 
4111 ВАСИЛ ТОДОРОВ ВЛАЙКОВ

4111 ВАСИЛ ТОДОРОВ ВЛАЙКОВ, син на ТОДОР ВЛАЙКОВ и правнук на Велко Цоцорков. Роден е в гр. Панагюрище на 6.04.1945 г. Завършил Професионално-техническо училище по рудодобив - гр. Пирдоп. От 1966 г. до 1979 г. работи в МОК „Медет" като бригадир мелнично-флотационен цех. След това преминава на работа в „Оптикоелектрон" - гр. Панагюрище и от 1979 г. до 1999 г. е машинен шлосер по ремонта.

Продължение...
 
41111 ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЛАИКОВ

41111 ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЛАИКОВ, син на ВАСИЛ ТОДОРОВ ВЛАЙКОВ. Роден е в гр. Панагюрище на 8.12.1976 г. Завършва Техникума по хранително-вкусова промишленост в гр. Пловдив. Дипломира се в Технически нивер-ситет - София, филиал гр. Пловдив. Първоначално работи в „Оптикс" -гр. Панагюрище, след което постъпва на работа в „Асарел-Медет"АД като специалист доставки "Машини и резервни части".

Продължение...
 


 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище