Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
11321 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЦОЦОРКОВ

11321 ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЦОЦОРКОВ е син на д-р инж. ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ и на АТАНАСКА ЦОЦОРКОВА, и внук на ДИМИТЪР СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ Роден е в Панагюрище на 26.08.1975 г. Учи в Математическа гимназия и завършва през 1994 г. Английска езикова гимназия в гр. Пазарджик. От 1994 г. до 1998 г. учи в Американския международен университет Р и ч м ъ н д в Лондоан и получава бакалавърска степепен по икономика и финанси, и бакалавърска степен по компютърни науки. От 1998 г. до 2000 г. учи в университета Уестминстър и получава магистърска научна степен по информационен мениджмънт и финанси. През 2005 г. завършва курс по генерален мениджмънт в „Европейски мениджмънт център" и Австрийска WIFI програма за обмяна на опит. От 2005 г. до 2006 г. завършва курс по глробален мениджмънт и лидерство в Института за следдипломна квалификация към УНСС - София.

През 1998 г. е продажби и маркетингов агент в „London Electricity", Лондон (Англия). От 1999 г. до 2000 г. е мениджър по експедиране и наемане в „Glencore UK Ltd.", Лондон (Англия). От 2000 г. до 2001 г. е главен експерт по международна търговия и хеджиране в „Асарел-Медет" АД. От 2001 г. до 2004 г. е изълнителен директор на „Assarel VAIT Coppertrade" GmbH в гр. Линц (Австрия). От 2004 г. и понастоящем е директор „Корпоративно развитие" на „Асарел-Медет" АД. Притежава отлични комуникативни умения и екипна работа, както и опит в търговия и продажби, изготвяне на анализи и финансови отчети. Семеен е от 14.10.2007 г. Женен е за ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОЦОРКОВА, родена на 31.03.1981 г. в Благоевргад. Имат две деца - близнаци: 113211 ЛЪЧЕЗАР и 113212 ТЕОДОРА, родени на 13.02.2008 г.

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОЦОРКОВА е родена на 31.03.1981 г. в Благоевград. Съпруга е на ДИМИТЪР ЛЪЧЕЗАРОВ ЦОЦОРКОВ. Завършила е УНСС - специалност „Маркетинг". Работила е в Райфайзенбанк, Банка Пиреос и Министерство на финансите. Имат две деца: ТЕОДОРА и ЛЪЧЕЗАР.

113212 ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ЦОЦОРКОВА е родена в София на 13.02.2008 г. Дъщеря на ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ и на ВЕСЕЛИНА ЦОЦОРКОВА.

113211 ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ е роден в София на 13.02.2008 г. Син на ДИМИТЪР ЦОЦОРКОВ и на ВЕСЕЛИНА ЦОЦОРКОВА.

 

Теодора и Лъчезар Цоцоркови

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище