Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
114 ЛУКА СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

114 ЛУКА СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЙКО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и внук на АТАНАС ЦОЦОРКОВ. Роден на 05.02.1908 г. в Панагюрище, завършва средно образование в Пазарджик през 1927 г. През 1934 г. взема изпит за бирници и получава свидетелство, което му дава право да работи като държавен данъчен служител. От 1937 г. до 1939 г. работи в ОбС гр. Бургас и гр. Сливен. След това се връща в родния си град и работи като старши счетоводител в Околийския финансов отдел. От 1955 г. постъпва на работа в ГТП „Градска търговия" като ръководител на Планов отдел, където се пенсионира през 1966 г. В периода от 9.03.1943 до 18.01.1944 г. е командир на батарея в Артилерийски полк на Седма дивизия и участва във Втората световна война. Като командир на рота проявява родолюбие, смелост и героизъм на фронта, за което е удостоен с орден. На 14.09.1947 г. се жени за ЛУШКА ИЛИЕВА МИХЛЮЗОВА. Имат две дъщери - ТОТКА и ЕКАТЕРИНА, четирима внука и пет правнука. Лука Цоцорков умира на 30.11.1991 г.

 

 

 

ЛУШКА МИХЛЮЗОВА е родена на 12.01.1928 г. в Панагюрище. Завършва средно образование, работи като лаборант в „Сортови семена" и като магазинер в „Нар-Маг" и ГУМ в града, където се пенсионира през 1983 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

1141 ТОТКА ЛУКОВА ПАЛАНКАЛИЕВА /по баща Цоцоркова/, дъщеря на ЛУКА ЦОЦОРКОВ и внучка на СТОЙКО ЦОЦОРКОВ. Родена е на 22.08.1948 г. в Панагюрище. През 1968 г. завършва полувисше образование в Учителски институт „Дичо Петров" - гр. Смолян, специалност „Предучилищна педагогика". Започва работа в ОДЗ „Райна Княгиня" през м. септември 1968 г. От първия до последния си работен ден - 39 г. и 10 м. с обич, всеотдайност, отговорност и творчески професионализъм възпитава поколения деца. През 1984 г. получава грамота и званието „Образцов учител", а през 1985 г. значката „Отличник" на Министерството на народната просвета. В момента е пенсионер-ка. Омъжена за НЕНЧО ПЕТРОВ ПАЛАНКАЛИЕВ. Имат две деца - ПЕТЪР и СТОЯН. НЕНЧО ПЕТРОВ ПАЛАНКАЛИЕВ е роден на 22.06.1946 г. в гр. Панагюрище. Завършва СПУ „Нешо Бончев", а по-късно и ТМП „Иван Манев". Работи като хладилен техник в РПК „Средногорие", ръководител изкупуване в ДП „Родопа" и като механо-шлосер в „Асарел-Медет" АД, където се пенсионира.                                                         Тотка и Ненчо Паланкалиеви

Антония, Ненчо, Йоана и майка им Ангелина Паланкалиеви

ПЕТЪР НЕНЧЕВ ПАЛАНКАЛИЕВ е роден на 24.03.1969 г Завършва ТМП „Иван Манев" и висше - МГИ, София. Завършва и второ висше образование - финанси към БАН. Трудовият си път започва през 1990 г., в момента работи като ръководител отдел „Доставки и логистика" в „Асарел-Медет" АД. Женен за АНГЕЛИНА СТОИЛОВА УЗУНОВА, родена на 9.08.1968 г. в гр. Панагюрище. Завършва Немската езикова гимназия „Бер-толт Брехт" - Пазарджик и висше образование в Пловдив - специалност „Дентална медицина". Работи като доктор - дентална медицина. Имат три деца: АНТОНИЯ, родена на 16.06.1995 г. в гр. Панагюрище, ученичка в Немската езикова гимназия, гр. Пазарджик и близнаците НЕНЧО и ЙОАНА, родени на 10.08.2005 г. в София.

 


 

Антония, Ненчо, Йоана и майка им Ангелина Паланкалиеви

 

Стоянка и Цвета Маневи

СТОЯНКА НЕНЧОВА МАНЕВА /по баща Паланкалиева/ е родена на 6.08.1976 г. Завършила СОУ „Нешо Бончев" и висше образование в ЮЗУ „Неофит Рилски" - гр. Благоевград, Факултет по изкуства, специалност „Културология". От 2008 г. работи като съдебен деловодител в Районна прокуратура гр. Панагюрище. Омъжена за ГЕОРГИ АНДРЕЕВ МАНЕВ. Имат дъщеря ЦВЕТА, родена на 3.02.2005 г. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ МАНЕВ е роден на 24.12.1969 г. Завършва СПУ „Нешо Бончев" и СУ „Климент Охридски", специалност „Право". Работи като адвокат към Пазарджишка адвокатска колегия.

 

1142 ЕКАТЕРИНА ЛУКОВА КРИВИРАДЕВА /по баща Цоцорко-ва/ е родена на 24.08.1950 г. Завършва СПУ „Нешо Бончев" и полувисше образование в гр. Дупница, специалност „Начална педагогика" през 1971 г. Продължава обучението си в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Работи като начален учител в НУ „Св. Св. Кирил и Методий", където преминава професионалната й реализация от първия до последния работен ден през 2007 г. -37 години. През 1995 г. е наградена с Грамота на Община Панагюрище, отдел Просвета. През 1974 г. се омъжва за ИСКРЬО НИКОЛОВ КРИВИРАДЕВ. Имат две дъщери - ЕВГЕНИЯ и ЛУШКА. ИСКРЬО КРИВИРАДЕВ е роден на 21.01.1946 г. в Панагюрище. Завършва Механотехникума в гр. Пазарджик. Работи в МОК „Медет". От 1997 г. до 2004 г. се занимава с частен бизнес, след което постъпва на работа в „Асарел-Медет" АД и през 2009 г. се пенсионира.

 

 

 

 

Евгения и Лушка Кривирадеви

 

ЕВГЕНИЯ ИСКРЬОВА КРИВИРАДЕВА е родена на 11.12.1974 г. Завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт" - Пазарджик през 1993 с основен немски език. Продължава образованието си в УНСС - София, където придобива магистърска степен, специалност „Маркетинг и мениджмънт". След завършване на образованието си се занимава с частен бизнес, основавайки собствена фирма „Жен-Луи", чиято дейност е свързана с модния бранш. През 2007 г. Евгения и Лушка Кривирадеви създават модна линия под марката "Jane - Lushka", която се представя и продава в западна Европа /Холандия, Германия, Белгия, Ирландия/.Шоурумът на фирмата се намира в гр. Амстердам, Холандия и се ръководи от Лушка Кривирадева. Производството на колекциите е съсредоточено в България под ръководството на Евгения Кривирадева. Има дъщеря ЕЛИЯ, родена на 17.10.2000 г. Ученичка в СОУ „Нешо Бончев", печелила е първи места на национални конкурси и олимпиади.

 

 

Елия

ЛУШКА ИСКРЬОВА КРИВИРАДЕВА е родена на 12.11.1976 г. Завършва Езикова гимназия „Бертолт Брехт" - Пазарджик с основен английски език. През 2000 г. се дипломира като магистър „Счетоводство и контрол" в УНСС - София. Втора магистратура завършва през 2008 г., специалност „Бизнес администрация" в Еразмус университет - гр. Ротердам. Професионалната си кариера започва като младши финансист в българо-гръцка компания, офциален представител на Шанел и Лакоста за България. През 2004 г. започва да работи като главен финансист в посолството на Република България в Холандия. През 2007 г., заедно с Евгенея Кривирадева, създават собствена фирма със седалище в гр. Амстердам.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище