Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
2241 АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ - ЦОЦОРКОВ

2241 АТАНАС ДОЙЧЕВ АТАНАСОВ - ЦОЦОРКОВ е роден на 6.10.1942 г. в София. Син на ДОЙЧО АТАНАСОВ ЦОЦОРКОВ и правнук на десятника от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Завършва Софийския университет - специалност „История", специализира Археология. Работи като редактор във вестник „Оборище" и уредник в музея. От 1972 до 1990 г. е  директор на Исторически музей - Панагюрище, едновременно с това от 1977 до 1982 г. е Председател на Общинския съвет за култура. През 1991 - 1993 г. е началник отдел „Култура" към Общинска администрация. Автор е на статии и монографии, по-значими от които са: „В търсене на истината за 20 априлий в Панагюрище", „Бенковски -Бобеков, кофликти и единодействие", „Участие на панагюрските занаятчии в Априлското въстание" и др. Съставител е на албума „Панагюрище", София-прес, 1983 г. Съвместно с Боян Ангелов са съставители на албума „Панагюрище, 1998 г., с д-р Георги Китов на албума „Панагюрското златно съкровище", с колектив на представителния албум „Април 1876 - въстанала България", Пловдив, 2006 г. и отново в колектив е съавтор на „Панагюрска енциклопедия", София, 2007 г. Автор е на сценариите за филмите: „Оборище - Първо българско велико", „Век признателност", „Русите идат, Христос возкресе" и др. Получил е държавни отличия, включително почетни грамоти от Чехословашкия културно-информационен център в София, Параходство „Български морски флот" и др. Един от инициаторите за създаване на фондация „Оборище", на която е председател (1997-2001); на Сдружението на възрожденските градове, на което е секретар (1998-2001); на Издателска къща „Оборище", чийто управител е от 1993 до 1996 г. Женен за Дочка Николова Атанасова. Има две дъщери - ЦВЕТА и ИРИНА.

 

ДОЧКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА е родена на 30.09.1942 г. в Панагюрище в семейството на Никола и Стоянка Ме-чеви - също стар панагюрски род. Учи в Панагюрската гимназия и я завършва с отличие през 1960 г. Завършва първия випуск на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" - специалност „Химия" през 1965 г. и се завръща в родния си град, където започва работа като химик в завод „Бунай", преподавател по химия в ТМП „Иван Манев", а от началото на 1975 г. е поканена за заместник-директор на СПУ „Нешо Бончев". От 1981 до 1997 г. е директор на Панагюрската гимназия „Нешо Бончев" /дн. СОУ „Нешо Бончев"/. Като ръководител на гимназията работи за осъществяването на реформите и преустройството в образованието, и за издигане нивото на обучение и възпитание на учениците. Активно участва в обществения живот на града. През 2008 г. издава сборник с кулинарни рецепти на традиционни панагюрски ястия - „Една сладка година в моя дом". Книгата е намерила място не само във всяка панагюрска къща, но и далече извън града и зад граница. Има своето място и в Конгресната библиотека във Вашингтон.

 

 

22411 ЦВЕТА АТАНАСОВА ОВЧАРОВА /по баща Атанасова/ е родена на 24.08.1967 г. - по-голямата дъщеря на Дочка и Атанас Атанасови. Средното си образование завършва през 1985 г. в СПУ „Нешо Бончев" с отличие. Завършва УНСС София през 1990 г. със специалност „Стопанско управление". Установява се да живее в София и работи като кредитен специалист и банков мениджър в банковата система до 2008 г. От 2009 е съдружник в консултантски фирми. През 1993 г. се омъжва за ГЕОРГИ ОВЧАРОВ, роден на 24.08.1951 г. и завършил право в СУ „Св. Климент Охридски", адвокат в Софийска адвокатска колегия и член на бившия Втори адвокатски колектив. Имат син БОРИСЛАВ, роден на 28.05.1993 г., който учи в I Английска езикова гимназия - София.

 

 

Георги Овчаров  Борислав Овчаров

 

22412 ИРИНА АТАНАСОВА БОТЕВА /по баща Атанасова/ е родена на 8.10.1969 г. Завършва средно образование в СПУ „Нешо Бончев" през 1987 г. с отличие и след това завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски", специалност „История". Работи в Исторически музей в Панагюрище като уредник. Има изследвания по история на Панагюрище и Панагюрския край и публикации в печата. През 1996 г. се омъжва за ПЕТКО НИКОЛОВ БОТЕВ. Той е роден на 5.06.1971 г., завършва с отличие средно-спе-циално образование в ТМП „Иван Манев" и до 2005 г. работи като електромеханошлосер в „Асарел-Медет" АД. След това преминава на работа в „Минна агенция" ЕООД като сервизен техник. С него имат две дъщери - ЙОАНА, родена на 6.07.1997 г. и ДЕСИСЛАВА, родена на 22.02.1999 г. И двете дъщери са ученички в СОУ „Нешо Бончев" и са състезателки по тенис на маса. Имат медали и призови места от републикански първенства и турнири в страната и чужбина.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище