Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
22421 ДОЙЧИН БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ

22421 ДОЙЧИН БОРИСЛАВОВ АТАНАСОВ е роден на 3.02.1973 г. в гр. София. През 1992 г. завършва с отличие езикова гимназия „Бертолт Брехт" - гр. Пазарджик, където изучава английски (като първи западен език), немски и руски език. През 1997 г. завършва семестриално „Право" в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" със специализация „Правораздаване" и след 'полагане на държавни изпити се дипломира като магистър по право през май 1998 г. През учебната 2002 г. -2003 г. продължава университетското си обучение като студент по специалност „Философия" във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". От октомври 2000 г. работи (с няколко прекъсвания) като юрисконсулт в „Ектрон" АД и „Оптикоелектрон Груп" АД - гр. Панагюрище. Понастоящем е юрисконсулт в „Ектрон" АД - гр. Панагюрище.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище