Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
225 МАРИЯ АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА

225 МАРИЯ АТАНАСОВА ЦОЦОРКОВА /Димитрова/ - дъщеря на АТАНАС СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ. Родена на 2.06.1915 г. в гр. Панагюрище, починала на 16.10.2010 г. Навършила 95 годишна възраст с ясен интелект, с бодър дух, с превъзходно чувство на хумор и запазена младежка енергичност. Потомка на заточеник от Априлското въстание - хаджи Стойко Цоцорков, самата тя е огнена личност, силна, волева, непримирима към пошлостта и неправдата. Истинска българка - патриот по душа и по ген. Неин съпруг е ХРИСТО ГОСПОДИНОВ ДИМИТРОВ, роден на 8.03.1906 година в гр. Първомай. Произхожда от виден математически род, един от петимата българи, първи изкачили Мон Блан през 30-те години на 20-ти век и получил специална /сребърна/ значка за това от Френското алпинистко дружество. Имат и две дъщери - Саня и Лилия.

 

САНЯ ДОГАНОВА е родена на 13.06.1952 г., социолог. Нейният съпруг ДАФИН ДОГАНОВ е юрист. Имат синове: КОНСТАНТИН, студент пета година по архитектура и ДАФИН, роден през 1989 г., студент по биология.

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА е родена в София на 14.01.1958 г., завършилаВИИ „Карл Маркс" специалност "Финанси и кредит". Работила е като плановик в Министерството на металургията и минералните ресурси и в Корпорация „Цветна металургия", във фирма „Минералкомплект". През последните 15 години работи като гл. счетоводител към бюджетна организация. Нейният съпруг ПЕТКО ПЕТКОВ, роден 1959 г., е машинен инженер. Има две деца МАРИАНА и МЕТОДИЙ. Мариана е родена през 1985 г. в София. През 2008 г. завършва немска филология в СУ „Св. Климент Охридски", а през 2011 г. защитава магистърска теза за преводач-редактор. Спечелила е стипендия от фондация Еразъм за Хумболтския университет - Берлин. Методий е роден 1989 г. През 2008 г. завършва професионална гимназия по електроника и компютърни технологии „Джон Атанасов". Студент трета година по компютърни технологии в Техническия университет, София.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище