Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
23 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

23 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ е син на десятника от Априлското въстание хаджи Стойко Цоцорков. Роден в гр. Панагюрище на 06.01.1872 г. Завършва основно образование в родния си град. Занимавал се е със земеделие и скотовъдство в село Абдуларе /сега с. Априлци/. След това е търгувал с тютюневи изделия, като е снабдявал гр. Панагюрище и околията с цигари. След преустановяване на търговската дейност отново се завръща към земеделието в гр. Панагюрище. Първата му съпруга Мина Стоянова Мачева и синът им Стойко умират рано и той се жени за Сърма Маркова Цоцоркова /по баща Топалова/, родена в гр. Панагюрище през 1894 г. Починала през 1959 г. в гр. Панагюрище. Имат син Стойко. Стоян Стойков Цоцорков умира на 18.02.1968 г. в гр. Панагюрище на 96-годишна възраст.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище