Вашите мнения и препоръки

Фондация Цоцорков род. Цоцорковият род от ПанагюрищеУважаеми дами и господа, скъпи роднини, приятели и съмишленици на Цоцорковия rод и Фондация "Цоцорков род",

Тук на нашия сайт можете да намерите подробна информация за Цоцорковия род и фондацията,


Продължение...

Панагюрище – Историческа Справка

Панагюрище е разположен в полите на Същинска Средна гора, сред живописна котловина, прорязана от течащите на юг води на река Луда Яна. Надморската височина на града е 540 м.Праисторическите селища в местностите Полето, Русалин, Барето, Върбишки дол и Красен свидетелстват, че Панагюрският край е населяван от първобитни скотовъдни племена в дълбока древност.
Продължение...
2321 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ

2321 СТОЯН СТОЙКОВ ЦОЦОРКОВ, син на СТОЙКО ЦОЦОРКОВ и правнук на хаджи Стойко Цоцорков. Роден е в гр. Панагюрище на 6.03.1971 г. Завършва през 1990 г. Техникум по минна промишленост „Иван Манев" - rp. Панагюрище, специалност -„Минна електромеханика". През 1990 г. започва работа в МОК „Медет" гр. Панагюрище в Електроремонтен цех. През 1992 г. отбива военната си служба. Завършва висшето си образование в МГУ „Св. Иван Рилски" през 1998 г., специалност „Електрификация на производството". По време на следването специализира „Управление на фирма" в МЕУ „Св. Иван Рилски".

От 1994 г. работи в „Асарел - Медет" АД гр. Панагюрище, в цех „Подстанции" като: електро-механо шлосер, енергетик, началник цех, гл. специалист. По време на работата си в „Асарел - Медет" АД е преминал различни фирмени обучения. Към настоящия момент работи в „Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище, като инженер електрически подсистеми - звено „Подстанции и мрежи". Женен от 7.07.2007 г. за НЕДЯЛКА ЦОЦОРКОВА.

 

 

НЕДЯЛКА МИНЧЕВА ЦОЦОРКОВА / по баща Джоголанова/ е родена в гр. София на 15.05.1977 г. Детството си прекарва във възрожденска Копривщица. Завършва СОУ „Любен Каравелов" - гр. Копривщица и ТУ -София, филиал Пловдив, специалност „Автоматика и системотехника". Има магистърска степен, „Инженер по автоматика и системотехника". Работи в „Асарел - Медет" АД, гр. Панагюрище.

 
 

"Асарел-Медет" АД - град Панагюрище

Община Панагюрище